Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     

Литературен

сайт

Книжарница

КНИГИТЕ

Електронни

книги

Алманах

"Нова българска литература"

Издателство
"Буквите"
Мечта за книга
Общи сведения Автори Алманах
"Проза"

Алманах
"Поезия"

Алманах
"Хумор и сатира"
Алманах
"Детски истории"
   
Лични данни  
Дора Петрова Трифонова
Е-майл: kent@gbg.bg
Facebook: https://www.facebook.com/Trifonova.Dora
Литературна страница:
   
Творческа биография|Библиография:  
 
Поезията ми е хоби и терапия, начин на изказване, и начин на живот.
Пиша, когато искам да нарисувам лирически герой, събитие или въображение, да ги погледна от техния ъгъл и да им дам живот.
Публикации:
Антология Любовна лирика Буквите – 2009г
Алманах Любовна лирика – 2010г
Алманах "Нова българска литература": Поезия 2009 – Фондация Буквите
Алманах "Нова българска литература": Поезия 2010 – Фондация Буквите
Алманах "Нова българска литература": Поезия 2012 – Фондация Буквите
Алманах "Нова българска литература": Поезия 2013 – Фондация Буквите
Алманах "Нова българска литература": Поезия 2014 – Фондация Буквите
Алманах "Нова българска литература": Поезия 2015 – Фондация Буквите
Алманах "Нова българска литература": Поезия 2016 – Фондация Буквите