Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     

Литературен

сайт

Книжарница

КНИГИТЕ

Електронни

книги

Алманах

"Нова българска литература"

Издателство
"Буквите"
Мечта за книга
Общи сведения Автори Алманах
"Проза"

Алманах
"Поезия"

Алманах
"Хумор и сатира"
Алманах
"Детски истории"
   
Лични данни  
Атанас Славчев Петров
Е-майл: lenianap@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004813908121&fref=ts
Литературна страница:
   
Творческа биография|Библиография:  
 

Поезия и проза от 1984 г. 

– „Памет” – Стихове 1991 г. с ISBN 954-8190-01-Х; Издател „Лени Ан”

Публикации

- Алманах „Пролет”

- Алманах, „Янтра”

- Вестник „Бряг”