Алманах "Нова българска литература"


Албена Декова

Албена Декова


Е-майл: aldek@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/albena.dekova

Литературна страница:

Творческа биография|Библиография: 

Родена съм в Плевен на 21 октомври 1967 г. Завършила съм „Журналистика” в СУ „Св. Климент Охридски” и „Психология” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Работила съм като журналист в плевенски медии и като специалист по реклама и връзки с обществеността. От 2008 г. съм училищен психолог в НУ „Отец Паисий” - Плевен. 

От 2009 година съм член на Сдружение „Дружество на писателите Плевен”, а от 2011 година съм член на Управителния съвет на Дружеството, като изпълнявам отговорностите си по организиране и провеждане на Международната писателска среща „Побратимени светове” – Плевен. Редактор съм на нейните сборници, в които имам и преводи на стихотворения на български език от руски, сръбски и македонски автори.  

Пиша поезия, разкази, есета и рецензии. Мои стихове са преведени на английски, руски, гръцки, македонски, албански, турски  и сръбски език. Имам публикувани произведения  в алманах „Мизия”, алманах „Тя“, във вестник „Новият пулс”, на страницата на националния литературен конкурс „Ерато“ във в. „Уикенд“, в електронния сайт за литература „Литературен свят” в сборниците от Третия (2011), Петия (2013)  и Осмия (2016) национален конкурс за учители т в о р ц и  на издателство „Булвест 2000” и ИК „Анубис”, от които конкурси съм наградена с грамоти. Имам отпечатани на албански език стихове в албанския вестник „Национал”, на гръцки – в списанието за култура и изкуство на ЮНЕСКО за Гърция в Атина, на руски – в литературно-историческия журнал „Великороссь“ и в литературния сборник "Новый Дон". Мои стихове са включени също в поетичния сборник на руски език „Плевенские мотивы” (2014).

Първата ми стихосбирка „Слънчевата книга“ излиза през 2008 г., Плевен. „Душа без къща” /ISBN 978-954-2943-02-0/ е втората ми книга, излязла в началото на 2013 г., изд. ИД „Принт ООД”.  През януари 2015 г. , излиза от печат третата ми книга „Разцъфтяла тишина” / ISBN 978-954-380-346-0/, изд. Българска книжница” - съвместна продукция с албанския писател от гръцки произход от Саранда Вангелис Зафиратис. Една година по-късно (2016 г.) книгата е преведена и отпечатана на албански език от изд. Neraida, /ISBN 978-9928-4324-3-8/. През юни  2016 година бе премиерата на поетичния ми дневник с любовна лирика и кратка лирична проза под формата на импресии. „Градина на любовта”/ ISBN 978-619-00-0454-7/, изд. Фабер.

Отличена съм със Сертификат и плакет за участие в Дните на йонийската поезия в Саранда, Албания, 2013 г. и 2014г. През 2013 г. получавам грамота за второ място в Н а ц и о н а л н и я  л и т е р а т у р е н  к о н к у р с  з а  е с е „Литературни отражения”. През 2014 г. ми е присъдена наградата „Признание на град Саранда” към Дружеството на плевенските писатели и лично към мен за ползотворното сътрудничество и обмен през последните години с поетите от Йонийския поетичен клуб, за взаимното признаване на реалностите и постиженията в културните пространства на двете страни. В първия национален конкурс за литературно творчество „Тя“ през март 2016 г. на Център „Румелина“ - Култура, Изкуство, Психология във Варна, съм отличена със специална награда за поезия. А в навечерието на 1 ноември 2016 г. получих наградата на името на Рена Попова, присъдена ми от Сдружение „Дружество на писателите – Плевен” за книгата ми „Разцъфтяла тишина”.