Алманах "Нова българска литература"


Гергана Апостолова

Гергана Апостолова


Е-майл: apostolovag@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/gery.apostolova

Литературна страница: https://www.facebook.com/GeaTales/

Творческа биография|Библиография:Пише авторски произведения, поезия и проза, литературни анализи и критика като паралелна дейност с академичната си лекционна и научна дейност. 

Първите публикации са в Литернет. 

http://liternet.bg/publish10/gapostolova/ 

Продължава с поезия и проза в блог.бг като razkazvachka.blog.bg. Заглавието на профила е Mutability. Известно време поддържа втори профил: dengubara.blog.bg.   

Издадени книги: 

Apostolova, G., FIRST PERSON TALES, Trafford, Victoria, Canada, 2007 ISBN: 978-1-46695-557-8

Апостолова Г. „Отвъд легендите: приказки на ГеА”, Пропелер, С, 2011 ISBN: 978-954-392-120-1

 

Апостолова, Г. „Безусловен контрол“ - 1. „Проектът“, роман, е-книга,  Буквите, С. 2014г. ISBN: 978-619-154-088-4

 

Апостолова, Г. „Безусловен контрол“ - 2. „Хрониките на аватара“, роман, е-книга,  Буквите, С. 2014 г. ISBN: 978-619-154-111-9 

 

Апостолова, Г. „Осмият хълм“, роман, Буквите, С. 2015 г. ISBN: 978-619-154-169-0

http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/ede1bc3f-25ef-4395-9166-a8dead9bd4ad 

 

Участия в два поредни сборника на „Културна палитра“, 2012.

Алманах проза, „Буквите“, 2014

Алманах проза, „Буквите“, 2015

Алманах поезия, „Буквите“, 2015, http://www.bukvite.bg/forum.php?id=945