Алманах "Нова българска литература"


Младен Василев Василев-Мисана

Младен Василев Василев-Мисана


Е-майл: missana@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/missana666

Литературна страница:

Творческа биография|Библиография:Занимавам се сериозно с поезия от 1973г. В периода преди 1989г. мои стихотворения са отпечатвани във вестниците "Пулс", Народна младеж" /с представяне от покойния поет Петко Братинов/ и "Студентска трибуна". 

От списанията, публикували мои стихотворения през този период, ще отбележа: "Септември", "Младеж", "Читалище". Предлагал съм две мои стихосбирки, озаглавени "Самотни рими" и "Свещ за самота" на издателствата: "Георги Бакалов" - Варна, "Народна младеж" - София и "Български писател" - София. Те бяха отхвърлени, като в рецензиите бе изрично упоменато, че стихотворенията включени в тях внушават абстрактни съмнения, страх и недоволство на българския читател и поради това не могат да бъдат включени в издателските планове. След 10.11.1989г. обширни цикли от мои стихотворения, от упоменатите неиздадени стихосбирки, многократно са отпечатвани в литературното сп."Хермес", в годините 1990, 1991, 1992,  а отделни мои стихотворения са отпечанвани там и впоследствие. 

През 2014 и 2015 г. цикли от мои стихотворения бяха отпечатани в Алманасите за поезия на фондация БУКВИТЕ, а през 2015 г. и в Алманах "Културна палитра" - Перник. През 2015г. бях включен в Алманах "13 черни котки" /раздел поезия/ на фондация БУКВИТЕ. Член съм на 3 литературни сайта: Откровения, Хулите и Стихове БГ, където съм се регистрирал с името си - Младен Мисана  и  с никове: vega666 /в Откровения/, missana и blackjack12 /в Хулите/ и unikalna /в Стихове БГ/. 

Голяма част от поетичното ми творчество е публикувано в профилите ми в тези сайтове. Не съм участвал в поетични конкурси и затова не съм получавал награди в тях.