Алманах "Нова българска литература"


Никола Апостолов

Никола Апостолов


Е-майл: apostolov_1943@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002657651897&ref=ts&fref=ts

Литературна страница:

Творческа биография|Библиография:Авторът Никола АПОСТОЛОВ е от Бургас, но от 1977 г. живее със семейството си в София. Средното си образование е завършил в техникума по механотехника в Бургас, а висшето си образование завършва в техническия университет /бившия ВМЕИ/ в София. Има завършена следдипломна квалификация по надежност на машините. Защитил е дисертация за научна степен „доктор на техническите науки“.

Авторът пише стихове от младежките си години. Публикувал е стихове, като млад инженер, в заводски многотиражки и ведомствени издания. След промяната отделя сериозно внимание на поезията и редовно публикува стихове във в. “Втора  младост“, в. “Пенсионери“, в. „УИКЕНД“ - в конкурса „Ерато“, в. „Новият пулс“, в. „Ретро“- в конкурса „Златен пегас“, в. „Минаха години“- в конкурса „Белият лист“ и в рубриката „Драги ми, Смехурко“, в. „Клуб 100“, „Златна възраст“ и др. седмични издания.

Има издадени към момента четири стихосбирки: “Думи от душата, стих от сърцето“ – изд. „Петекстон“ 2003 г., “Малка вселена“ – изд. „Петекстон“,ISBN 954-457-025-X,2005 г., “Внезапни мисли“- „Петекстон“,ISBN 954-457-025Х 2008 г. и „Има такава

Любов“- изд. „Буквите“, ISBN 978-619-154-079-2,2013 г. 

Има публикувани стихове в Алманах „Ирин-Пирин“-1,2-2009, в сборник стихотворения“Листопад на спомените“- Варна 2010, 2012, 2014 и 2015 г., в алманах „Нова българска литература - поезия“ – 2013, 2014 и 2015 г., Нова българска литература- хумор и сатира“- 2015 г. на издателство „Буквите“. Представен е и във в. “България днес“ с 14 сихотворения в поетичната рубрика „Вдъхновения“- 2013 г.

Има награди и отличия от участие в Национални литературни и поетични конкурси: първа награда от Третия национален поетичен конкурс „Пролет моя“ на читалище „Н.Й.Вапцаров“-София,2009 г., втора награда от Националния поетичен конкурс „Нека да те има“ на читалище „Хармония“- София и в. „Втора младост“- 2014 г, втора награда от поетичния фестивал „Листопад на спомените“- Варна, 2015 г., трета награда от Национален конкурс за поезия на в. „Пенсионери“ и СБП - „Спомени далечни“- Варна 2012 г, трета  награда от Осмия Национален конкурс за поезия „Пролет моя“ на читалище „Н. Й. Вапцаров“- София 2011 г, трета награда от Осемнадесетия национален фестивал „Листопад на спомените“-Варна 2012 г., както и редица дипломи - отличия и поощрителни награди.