Алманах "Нова българска литература"


Радослав Богомилов Филипов

Радослав Богомилов Филипов


Е-майл: r-filipov@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/rfilipov1

Литературна страница:

Творческа биография|Библиография:Опити да пиша фантастика започнах откъм 1972 г. Не всичко, което съм успял да напиша, е останало неотпечатано. Имам следните публикации:

4.1. „Как се готви заек“, разказ, публикуван в Алманах „13 черни котки“ – 2015 г., Издателство Фондация „Български издател“, ISBN 978-619-154-175-1.

4.2. „Някогашните мои острови“, разказ, публикуван в Алманах „Нова българска литература Проза 2015“ – 2015 г., Издателство Фондация „Буквите“, ISSN 2367-7937=

4.3. Три броя разкази – „Два меча срещу невъоръжена ръка“, „Ядат и пият, а не погасяват!“ и „Вълк и заек“, публикувани в Алманах „Нова българска литература“ Хумор и сатира 2015 – 2015 г., Издателство Фондация „Буквите“, ISBN 978-619-154-137-9.

4.4. „Ако убиеш скарабей“, фантастичен разказ, публикуван в Алманах „Нова българска литература Проза 2014“ – 2014 г., Издателство Фондация „Буквите“, ISBN 978-619-154-121-8.

4.5. „Контакт със земна цивилизация“, фантастичен разказ, публикуван в списание „Дракус“, бр. 3/2014 г., 2014 г., издателство GAIANA, ISSN -1314-8885.

4.6. „Гъше перо вместо бухалка“, разказ, публикуван в Сборник на Община Хасково от Национален конкурс „Каунь 2009“ („Луд на шарено се радва“) – 2009 г., Издателство И.К. „Женда-ХН“, ISBN: 978-954-9815-28-3 и „Вио-Форм“ ISBN: 978-954-9816-10-5. 

4.7. “Картини върху варовик“, фантастичен разказ, публикуван в списание „Омега“, бр. 3/1990 г. на Издателска къща „Омега“ с отговорен редактор Агоп Мелконян.

4.8 „Доказателства за третия взрив“, фантастичен разказ, публикуван във вестник „Орбита“ през 1989 г., след като бе отличен с първа награда и почетен знак на конкурса, обявен от Комбинатския комитет на ДКМС в Атомна електроцентрала-Козлодуй, на тема „Човекът, атомът и мира“.

4.9. „Тайната на светия отшелник“, фантастичен разказ, публикуван във вестник „Орбита“ през 1977 г., след поощрение от литературен конкурс.

4.10. Имам публикувани и хумористични творби във вестник  "Стършел", вестник "Народна младеж" и други.