Алманах "Нова българска литература"


Борис Борисов – Самокова

Борис Борисов – Самокова


Е-майл: b_borisov_samokova@abv.bg

Facebook: www.facebook.com/boris.borisovsamokova

Литературна страница:

Творческа биография|Библиография:Роден съм през далечната 1959г. А поезия прописах от близката 2008г.

И макар след петдесет... съм (все още) млад поет.

Участвал съм в много конкурси с предостатъчно талантливи съвременници и недостатъчен награден фонд. За това съм без награда. Но!...

Не от туй народът страда!

 

Участия в:

 

Алманах поезия „Нова българска литература“ - 2011

„Неполитнала любов“

„Измълчи ме“

„Очите ти“

„Руническа любов“

„Пасторално“

 

Алманах поезия „Нова българска литература“ - 2015

„Орфически следи“

„Прощално“

„Надежда“

„Соната на разсъмване“

„Писмо до една българка“

„Хайдушка есен“

 

Алманах „Хумор и сатира“ - 2015

„Песничка на червея очевидец“

„Тиквени хроники и други хронични небивалици“

„Пинокиада“