Алманах "Нова българска литература"


Цветко Маринов

Цветко Маринов


Е-майл: tzvetco.marinov@dbv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/tzvetco.marinov?fref=ts

Литературна страница:

Творческа биография|Библиография:В творческият живот навлиза по-сериозно от началото на 70- те години. Член е на Дружеството на писателите – гр.Плевен. Пише публицистика върху страниците на вестниците „Монитор”, „България”, „Зора”, „Позиция”, „Движение” и редица други Кореспондент е към няколко седмичника и редактор в пресгрупа „Трибуна” за известен период.

Прозата му е печатана в „Литературен форум”, „Пламък”,”Призовка”, „Плевен-ски вести”, „Посоки”, „Българска армия”. алманах „Матадор”. Разказът „Младата гъ-лъбица” е включен в международният сайт „Творците на ХХI век” / САЩ/. „Нова бъл-гарска литература” включва фентъзито му „Дракула, къде си”. „Синът на редута” е поместен в списание „Пламък”. Откъс от историческия роман „Блудницата от Нове” е публикуван в юбилейният алманах „От светлина е словото”. Други разкази и фейле-тони са върху страниците на централния, регионален и местен печат. По-специфични творби са поместени за насочена читателска аудитория в издания като „Наслука”, „Ри-бар”, „Риболов” и други. Пътеписите „Царевец. Какво си ти” и „Трявна Аристократ-ката” са включени в туристическите дестинации за съответните селища.

За криминалният жанр навлиза с повеста „Златната амфора”, откъс от нея е вк-лючен в алманаха „Редове в поход”. Разкази като „Убийство в магазина”, „Разсеченият възел”, „На улов за рапани” и други, вече са на страниците на „Призовка”,алманасите „Нова българска литература”, „Мизия” и други. Откъси от романите „Екзотично ченге”, „Минути за милост няма””Деца за ужаси”, „Свитъкът на мъртвеца” и „Мутантите на Ейми”  са поместени в алманах „Мизия” и няколко български електронни сайтове за литература.

Хуморът го приема за свой в „Клуб на сатирика” – гр. Плевен. Пише епиграми, анекдоти, фейлетони, разкази и сатирични памфлети. Изявява се в „Сатира”, „Тримата глупаци”, изданията на „ТРУД”, „24 ЧАСА””, „Посоки”, „Плевенски вести”, „Нови-нар”, „Антени”, „Музевир”, „Сатирична панорама”, „Плевен се смее”,алманах „Хумор и сатира” на „Нова българска литература”и други. Редовен участник в „Законите на Мърфи” на БНР и алманасите „Законите на Мърфи в ефир”. Включен в юбилейното издание „Отново в гнездото” на издателство „Стършел”.

Награждаван.

С наградата „Рени Попова” за романа „Странното убийство”.

Разказът „Човечност” е отличен от издание „Жарава”

С наградите на „Националният конкурс за хумор и сатира – Кубрат” за участието с хумористични материали.

Издадени книги.

„Серийният убиец” – 2010 година, издателство „ФАБЕР” ISBN – 978-954-400

„Странното убийство” – 2012 година, електронна книга  издателство „Джи Еф 1” ЕООД.

„Странното убийство” – 2012 година,  издателство „Импера дизайн”

ISBN 978 -954 – 92959 – 1- 7 

„Серийният убиец” -2012 година, електронна книга  издателство „Джи Еф 1” ЕООД