Алманах "Нова българска литература"


Костадин Боянов

Костадин Боянов


Е-майл: martyboianov@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/kostadin.boianov

Литературна страница: http://paladinvisions.weebly.com/

Творческа биография|Библиография:Роден  на 15.08.1960г. в гр. София

По професия -  лекар-анестезиолог.

Финалист в интернационалния конкурс на poetry.com в Америка със стихове, публикувани в алманасите „Най-добрите поеми и поети на: 2004 – 08 г. и сборници на издателска къща Noble house - London, Paris, NY.

Публикуван в поетичния вариант на книгата "Who is who?" .

Публикувани книги в хартиен и електронен вид:

1.     „Пътят на духа”-  изд. ТЕМТО, 2011г.

ISBN 978-954-9566-55-0

2.     „Приключения в Ерепублик”- изд.ТЕМТО, 2013г.

 ISBN 978-954-9566-62-8

3.     „Прогласи”-  изд. Буквите , 2014г.

ISBN 978-619-154-091-4

4.     „Родени от светлината”- изд. Буквите, 2014

ISBN 978-619-154-100-3

5.     „Сказание за Кетцалкоатъл” – изд.ТЕМТО, 2015г.

ISBN 978-954-9566-78-9

В електронен вид могат да бъдат намерени на  личен сайт paladinvisions.weebly.com

Участия в алманаси „Съвременна българска проза”- 2014 и поезия-2014

хумор- 2015 и проза- 2015 на издателство „Буквите”

Автор на множество научно-популярни статии в сп. „9 месеца” и „Усури”.

Публикуван и във алманах „Ваяния”- 2010г.- фантастика.