Алманах "Нова българска литература"


Мари – Мари Марина

Мари – Мари Марина


Е-майл: mimpopova@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mimpopova

Литературна страница:

Творческа биография|Библиография:Авторката е завършила висше образование – специалността Българска филология в СУ ,,Свети Климент Охридски“. Публикувала е роман, разкази, новели и стихове .

Печата от 1975 г. Журналист към радио Пловдив. Пише радиоочерци.

Издадени книги:

1.,,Горчиво – сладък живот“ – Поезия и проза.Избрани прозведения. 2010, 312 стр., ISBN 978-954-378-075-4, Издател:ТАН ГРА ТанНакРа ИК

Съдържание:,,Клиентката“ –  роман; ,,Вселената е вечна тайна‘‘ – избрани стихове; ,,Съвременни разкази за живота‘‘- 25 разказа.

2. ,,Нещо като магия, нещо като романтика, нещо като любов“. 2012, 170 стр. ISBN 978-954-509-469-9, Издател: Военно издателство ЕООД.

Съдържание:,, Съвременни разкази за живота‘‘ – втора част (22 разказа и една новела).

Публикувани разкази в литературни издания:

1. Два разказа: ,,Ухание на любов“ и ,,Старата круша“ –  Списание ,,Сезони“, брой 3, есен 2012, стр.201-205. Издател ,,Сезони-8“ ЕООД .

2. Три разказа:,,Молитва за Родопа“, ,,Остров Фантазия“, ,,Цигулката“ –  Алманах ,,Нова българска литература“ – проза 2014, стр. 225-244. ISBN  978-619-154-121-8. Издател Фондация ,,Буквите“.

3. Един разказ,, Кафене Африка“ – Алманах,, Нова българска литература“ – проза, 2015, стр.216-231. ISBN 2367-7937, Издател Фондация ,, Буквите “.

4.Алманах ,,Нова българска литература' Детски истории 2016 ISSN 2367-9344,издателство ,,Буквите '

Два разказа-страница 110-121, ,,Ники- звездното момче' и ,, Морските приключения на Синеочка'

5.За децата с любов!-Приказни разкази за деца и родители 2016 ISBN 978-619-90200-5-0 Издателство ,,Изкуство"

6.Загадките на любовта-2016 ,ISBN 978-619-90200-4-3 Издателство,,Изкуство' Разкази-21 и 2 новели

7.Клиентката-2016 , второ издание, ISBN 978-954-378-075-4