Алманах "Нова българска литература"


Камелия Виденова

Камелия Виденова


Творческа биография|Библиография: 

С писане се занимавам от малка – ученичка в началните класове. Въображението ми рисуваше какви ли не истории за бандити, които закусваха безобразно много, преминаващи през годините в импресии за заобикалящия ме свят. Водех и дневник, в който описвах чувства, делници и желания. Някъде през това време започна и обичта ми към животните и в следствие на прекараните лета на вилата, където имах непосредствен досег с тях, се появиха кратки разкази, основани на истински случки. След няколко години започнах да пиша и стихове. За мерената реч ме пробуди една книга, написана за известната българска поетеса Петя Дубарова.

 

Съавтор съм в „Книга без заглавие”, няма ISBN номер. Книжката е издадена през студентските ми години - 2004 г. Тя е проект на Босфор Общество България, Студентски съвет Алма Матер и Българска телекомуникационна компания.

 

Присъствам в алманасите „Нова българска литература”:

 

·         Поезия 2011; ISBN 978-954-9375-92-3, издаден на 09.07.2014 г.

 

·         Поезия 2012; ISBN 978-619-154-010-5, издаден на 10.07.2014 г.

 

·         Поезия 2013; ISBN 978-619-154-071-6, издаден на 10.07.2014 г.

 

·         Проза 2013; ISBN 978-619-154-077-8, издаден на 13.07.2014 г.

 

·         Поезия 2014; ISBN 978-619-154-117-1, издаден на 15.01.2015 г.

 

·         Проза 2014; ISBN 978-619-154-121-8, издаден на 15.01.2015 г.,

 

всички издания на „Буквите”.

 

Участие имам и в алманах „Тракийска лира”

 

·         ISBN 1313-9754, издаден през 2011 г., издателство Вилком.

 

Единствената досега, издадена авторска книга, носи името „Всяка минута”.

 

·         ISBN 978-954-9375-92-5, издадена на 18.10.2010 година, издателство „Буквите”

 

Тя е достъпна и като електронна книга на следния линк:

 

http://www.knigite.bg/ebooks/ebook.php?pid=54

 

Можете да ме намерите и под псевдонима Каминута, с който понякога се подписвам в литературните среди.