Алманах "Нова българска литература"


 
Албена Декова
Е-майл: aldek@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/albena.dekova
 
Александрина Шаханова
Е-майл: alexsandrinashahanova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/aleksandrina.shahanova
 
Александър Йорданов Цонков
Е-майл: batlosta@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/lostov
 
Ангел Филипов - Ахаиръ
Е-майл: angel.borisov.filipov@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/angel.filipov1
 
Ангел Христов Николов
Е-майл: galvbg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/galvbg
 
Анета Атанасова Саманлиева (Етчи)
Е-майл: mechi2@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/aneta.samanlieva
 
Ани Китова
Е-майл: pupilota1960@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/ani.kitova
 
Атанас Славчев Петров
Е-майл: lenianap@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004813908121&fref=ts
 
Бианка Габровска
Е-майл: bianka_g@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/bianka.spasova?fref=ts
 
Божидара Димова
Е-майл: bojidaradimova@bnr.bg
Facebook: https://www.facebook.com/bojidara.dimova.5
 
Борис Борисов – Самокова
Е-майл: b_borisov_samokova@abv.bg
Facebook: www.facebook.com/boris.borisovsamokova
 
Валентин Атанасов Евстатиев
Е-майл: valentin.evstatiev@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/valentin.evstatiev?fref=ts
 
Валентин Димитров
Е-майл: v_dimitrov@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/vd4647
 
Валентина Добрева Йосифова
Е-майл: valentina_yosifova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/valentina.yosifova
 
Валери П. Петров
Е-майл: valeri.1953@mail.bg
Facebook: https://web.facebook.com/valeri.petrov3
 
Ваня Савова
Е-майл: Vania Savova
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008377238687&fref=ts
 
Васил Венински
Е-майл: vveninski@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/vasil.veninski
 
Велислава Райдовска
Е-майл: v_raydovska@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/v.raydovska?fref=ts
 
Вероника Игнатиева Лазарова
Е-майл: veronika_vl@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000630712899
 
Весела Колева
Е-майл: vesela_89_@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/vesi.koleva3
 
Веселка Стоянова Василева
Е-майл: v.vasileva@dir.bg
Facebook: https://www.facebook.com/essy.vassy
 
Виктория Маринова
Е-майл: viki_show@yahoo.es
Facebook: https://www.facebook.com/viktoriya.marinova.3?fref=ts
 
Виолета Бедринова
Е-майл: bedrinova58@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/violeta.bedrinova
 
Галина Вълчева
Е-майл: galinaboris@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/galina.dimitrova
 
Геолина Стефанова
Е-майл: lilithea@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/Gargabela
 
Георги Георгиев Връбчев
Е-майл: vrubchev@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/vrubchev
 
Гергана Апостолова
Е-майл: apostolovag@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/gery.apostolova
 
Гълъбина Митева
Е-майл:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000428862290
 
Дарина Душкова
Е-майл: darena_d@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/darina.dushkova
 
Детелина Стефанова
Е-майл: detelina_klee@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/denis.smith.129
 
Диана Стоянова Атанасова
Е-майл: d_avgust@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/diana.avgust
 
Димитър Ташев
Е-майл: dimitritashev@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/dimitritashev?fref=ts
 
Дора Ефтимова
Е-майл: dori_ef@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/dora.eftimova?fref=ts
 
Дора Петрова Трифонова
Е-майл: kent@gbg.bg
Facebook: https://www.facebook.com/Trifonova.Dora
 
Елена Методиева Богданова-Влайкова  
Е-майл: elenavlaikova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/elena.vlaikova
 
Елена Христова Николова
Е-майл: elenani@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/elena.ni.7
 
Елица Людмилова Кръстева
Е-майл: ekresteva@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/elitsa.kresteva?fref=ts
 
Емилия Николова Дякова
Е-майл: echi1962@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/emiliya.dyakova.1
 
Златина Великова
Е-майл: zlatina.velikova@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001049200157
 
Иван Върбанов
Е-майл: varbani@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000496343538
 
Иван Димитров Христов
Е-майл: hristov.iv@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/hristov.iv
 
Иван Стефанов Христов
Е-майл: ivan.st.hristov@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/ivan.st.hristov?fref=ts
 
Илияна Ганчева Гатева
Е-майл: gl3@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/iliana.gateva
 
Илияна Каракочева (Ина Крейн)
Е-майл: ina_krein@abv.bg
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000712485566
 
Ирена Бориславова Бочева
Е-майл: irena.bocheva@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/irena.bocheva
 
Ирена Емилова Георгиева
Е-майл: georgieva_ir@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/irena.georgieva.1272?fref=ts
 
Йоанна Петкова
Е-майл: ioana_petkovaa@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/ioana.petkova.12
 
Йордан Димитров Пеев
Е-майл: jordani_sz@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/jordani.sz?fref=ts
 
Йорданка Дойчева Гецова
Е-майл: dgetsova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1558160753
 
Йорданка Радева
Е-майл: teogea11@abv.bg
Facebook: http://facebook.com/teogea
 
Калоян Захариев
Е-майл: don_kokone@start.bg
Facebook: https://www.facebook.com/kaloyan.zahariev.3
 
Камелия Виденова
Е-майл: kami.videnova@gmail.com
Facebook:
 
Катина Петрова Георгиева
Е-майл: katina_georgieva84@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/katina.georgieva.3?fref=ts
 
Катя Димитрова Ташева
Е-майл: katyatasheva@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000940244164&fref=ts
 
Катя Стоянова Вангелова
Е-майл: kati_vangelova@abv.bg
Facebook: www.facebook.com/kati.vangelova
 
Костадин Боянов
Е-майл: martyboianov@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/kostadin.boianov
 
Красимир Здравков Тенев
Е-майл: krasitenev68@abv.bg
Facebook: https://web.facebook.com/krasimir.tenev.3
 
Кристина Митева
Е-майл: crisis@mail.bg
Facebook: https://www.facebook.com/kristina.oneofus
 
Лариса Тодорова Ангелова
Е-майл: darkita@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1301087192
 
Лидия Абрашева
Е-майл: lidiyaabrasheva@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1157626896
 
Лиляна Милтонова Чолакова
Е-майл: lili_cholakova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/lili.cholakova.7
 
Люба Захова
Е-майл: lzahowa06@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/lyuba.zahova
 
Любен Бориславов Димитров
Е-майл: lyuben.b.dimitrov@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/lubend1
 
Любка Славова
Е-майл: slavova@bukvite.bg
Facebook: https://www.facebook.com/lyubka.slavova
 
Любов Алипиева
Е-майл: lalipieva@mail.bg
Facebook: https://www.facebook.com/lalipieva?fref=ts
 
Людмила Борисова
Е-майл: lusig@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php
 
Маргарита Димитрова Дянкова
Е-майл: maggydy@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/margarita.dyankova.7
 
Мари – Мари Марина
Е-майл: mimpopova@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mimpopova
 
Мариана Маринова
Е-майл: bg.marinova@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/mariana.marinova.182
 
Мариела Русева
Е-майл: rumelina_73@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/mariela.ruseva.9
 
Марияна Дамянова Иванова-Москин
Е-майл: damyanova_m@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/damyanova.m
 
Миа Сердарева
Е-майл: mia_serdareva@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/mia.serdareva
 
Мила Цонкова Велчева
Е-майл: milavel@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/mila.vel4eva
 
Мирела Владимирова Занева
Е-майл: mzaneva@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/o11o11o1?fref=ts
 
Младен Василев Василев-Мисана
Е-майл: missana@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/missana666
 
Надежда Тошкова
Е-майл: nadia2nik@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nadia.toshkova
 
Надежда Павлова
Е-майл: nadejda_pavlova@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004918261921
 
Надежда Радева
Е-майл: nadejdaradeva@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/nadetoradeva
 
Надя Луканова
Е-майл: lukanova65@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006579636134
 
Нели Господинова
Е-майл: nell69@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/ngospodinova
 
Никола Апостолов
Е-майл: apostolov_1943@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002657651897&ref=ts&fref=ts
 
Николай Дялков
Е-майл: niksan_63@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001382907667
 
Николина Милева
Е-майл: nikolina.mileva3@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/velikata.niki
 
Николина Серафимова
Е-майл: n.serafimova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009512351887
 
Нина Дончева
Е-майл: nini_geo@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/nina.doncheva
 
Нина Чилиянска
Е-майл: laramaylin@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/laramaylin?fref=ts
 
Павлин Пушкаров
Е-майл: pav59@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/nikpv
 
Пенка Станчева / Касиана Йоани/
Е-майл: kasianaioani@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/kasianaioani
 
Петър Пацев
Е-майл: petarpacev@abv.bg
Facebook: http://www.facebook.com/petar.pacev
 
Петя Стефанова
Е-майл: petq.stefanova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000822311334
 
Пламенка Симеонова Чифлигарова
Е-майл: plami_6@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000823487882
 
Първолета Георгиева Маджарска - Стойнева
Е-майл: parvoleta_madjarska@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/parvoleta.madjarska?fref=ts
 
Радка Видьова /Рая Вид/
Е-майл: raia_vid@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/raia.vid
 
Радослав Богомилов Филипов
Е-майл: r-filipov@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/rfilipov1
 
Розалия Лефеджийска
Е-майл: rozalial_d@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/rozalial.f
 
Руми Пенчева
Е-майл: rimi_pencheva@mail.bg
Facebook: https://www.facebook.com/rumi.penceva?fref=ts
 
Румяна Любенова Пелова
Е-майл: rumpel@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/rumlyupel
 
Румяна Спасова Попова-Бакърджиева
Е-майл: ruba@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000264392223
 
Севдалина Василева Петкова
Е-майл: sevda5kova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/sevdalina.petkova.3
 
Стайка Должева
Е-майл: st_doljeva@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/rozalial.f
 
Стефан Кръстев
Е-майл: cefulak@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/strmedium
 
Стефано Иванов Поповски
Е-майл: raysheaf@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/raysheaf
 
Таня Мезева
Е-майл: tanq_mezeva@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/tana.mezeva
 
Татяна Йотова
Е-майл: tati.jot@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/tatyana.yotova.9
 
Христина Петрова
Е-майл: hpetrova88@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/hristina.petrova.54
 
Христо Мандев – Хижар, Дядо Трак
Е-майл: hijar36@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/hristo.mandev.1?fref=ts
 
Цветан Войнов
Е-майл: voinov50@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/cvetan.vojnov
 
Цветана Христова Качерилска
Е-майл: anarilska@mail.bg
Facebook: https://www.facebook.com/kacerilska?fref=ts
 
Цветелина Александрова
Е-майл: violetcv@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/tsvetelina.aleksandrova.581
 
Цветко Маринов
Е-майл: tzvetco.marinov@dbv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/tzvetco.marinov?fref=ts
 
Юлиана Никифорова
Е-майл: Julia_nikiforova@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/Juliana.nikiforova