Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     

Литературен

сайт

Книжарница

КНИГИТЕ

Електронни

книги

Алманах

"Нова българска литература"

Издателство
"Буквите"
Мечта за книга
Общи сведения Автори Алманах
"Проза"

Алманах
"Поезия"

Алманах
"Хумор и сатира"
Алманах
"Детски истории"
Алманах "Проза"

Алманахът се издава от 2009 г.

 

 

Алманах "Нова българска литература" Проза 2015

40 съвременни български автори на близо 450 страници книжно тяло.
В този брой на Алманаха можете да прочетете произведения на следните автори:
АЛЕКСАНДЪР ЦОНКОВ - LOSTOV, АННА ГЮРОВА, АТАНАС ПЕТРОВ, БОЯН АНГЕЛОВ, ВАЛЕНТИНА ЙОСИФОВА, ВАСИЛ ВЕНИНСКИ, ВЕСЕЛА КОЛЕВА, ГЕРГАНА АПОСТОЛОВА, ЕЛЕНА НИКОЛОВА (HEL), ЗЛАТИНА ВЕЛИКОВА, ИВАН БОГДАНОВ, ИЛИЯНА КАРАКОЧЕВА (ИНА КРЕЙН), ИРЕНА ГЕОРГИЕВА, ЙОРДАНКА РАДЕВА, КАТЯ ВАНГЕЛОВА, КАТИНА ГЕОРГИЕВА, КОСТАДИН БОЯНОВ, ЛИЛИ ЧОЛАКОВА, ЛЮБЕН ДИМИТРОВ, МАРИ-МАРИ МАРИНА, МИРЕЛА ЗАНЕВА, НИКОЛИНА СЕРАФИМОВА, ПАВЛИНА ПЕТКОВА, ПЕНКА СТАНЧЕВА (КАСИАНА ЙОАНИ), РАДКА ВИДЬОВА (РАЯ ВИД),
РАДОСЛАВ ФИЛИПОВ, РУМЯНА НЕЙКОВА, РУМЯНА ПЕЛОВА, РУМИ ПЕНЧЕВА, СЕВДАЛИНА ПЕТКОВА, СИЛВИЯ СТАНЧЕВА, СТАЙКА ДОЛЖЕВА, СТЕФАН КРЪСТЕВ, СТЕФАНО ПОПОВСКИ, ТАНЯ ГЕОРГИЕВА, ХРИСТО ЗАПРЯНОВ, ЦВЕТАНА КАЧЕРИЛСКА, ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА, ЦВЕТКО МАРИНОВ,
ЯНА КАЛЧЕВА

 

Алманах "Нова българска литература" Проза 2014

 30 автори на 448 страници.

В него можете да прочетете произведенията на следните автори: Анна Гюрова, Благой Ранов, Боян Ангелов, Васил Венински, Георги Връбчев, Гергана Апостолова, Елена Николова, Иван Д. Христов, Илияна Гатева, Илияна Каракочева (Ина Крейн), Камелия Виденова, Катина Георгиева, Катя Вангелова, Катя Ташева, Лили Чолакова, Любен Димитров, Мари-Мари Мàрина, Марияна Дамянова, Мирослав Маринов, Николина Серафимова, Павлин Пушкаров, Пенка Станчева (Касиана Йоани), Радослав Филипов, Радостин Недялков, Рая Видьова (Рая Вид), Светослав Минчев (Слав Чомин), Христо Запрянов, Цветана Качерилска, Цветко Маринов

 

Алманах "Нова българска литература" Проза 2013

В Алманаха влизат произведения на следните автори:
Александър Торофиев, Ани Китова, Анна Гюрова, Благой Ранов, Васил Венински, Георги Гилиев, Жу Масал, Илияна Каракочева /Ина Крейн/, Ирена Бочева, Камелия Виденова, Катина Георгиева, Катя Вангелова, Катя Ташева, Костадин Боянов, Лариса Ангелова, Марияна Дамянова, Мирослав Маринов, Никола Николов, Радостин Недялков, Рая Вид, Стайка Должева, Стефан Кръстев, Таня Георгиева, Христо Запрянов, Цветана Качерилска, Цветко Маринов, Яна Калчева

 

Алманах "Нова българска литература" Проза 2012

Участват 29 съвременни български автори на над 370 страници книжно тяло.

В Алманаха влизат произведения на следните автори:

Анна Гюрова, Бранимир Събев, Васил Венински, Габриела Желязова /12 г./, Диана Атанасова, Ина Крейн-Илияна Каракочева, Катя Георгиева, Катя Ташева, Маргарита Дянкова, Марияна Дамянова,

Павлин Пушкаров, Радослав Райков, Румяна Пелова, Светослав Минчев, Стефан Кръстев, Таня Георгиева, Христо Запрянов, Цветко Маринов

 

Алманах "Нова българска литература" Проза 2011

 

 

Алманах "Нова българска литература" Проза 2010.

29 съвременни български автори на над 300 страници книжно тяло.

В алманаха има произведения на следните автори:

Александър Торофиев, Андрей Филипов, Антоан Антонов, Благой Ранов, Бойко Бойчев, Боян Ангелов, Васил Венински, Владислава Дойчинова, Дарина Душкова, Диана Атанасова, Габриела Цанева, Георги Михалков, Илияна Каракочева, Лариса Ангелова, Люба Захова, Мариела Пидева, Мариана Царкова, Мирела Занева, Нели Господинова, Олег Айранов, Павлинка Георгиева, Павлин Пушкаров, Полина Спартянова, Севдалин Порчев, Стефан Кръстев

 

Алманах "Нова българска литература" Проза 2009

Издаден на 1 октомври 2009

В книжното тяло са включени 68 произведения на 38 автори. 

Антоан Антонов, Антоанета Богоева, Валерия Тодорова, Васил Венински, Венера Балабанова, Вяра Христова, Габриела Цанева, Даниела Бараклишева, Дарина Душкова, Емил Ангелов, Жана Иванова, Зорница Раданова, Иван Воденичарски, Илияна Каракочева, Камелия Виденова, Катерина Кайтазова, Лариса Ангелова, Люба Захова, Мариана Царкова, Мария Вергова, Мария Петрова-Йорданова, Мирела Занева, Мирослава Валентинова, Надежда Грозева, Олег Айранов, Павел Сержанович, Павлинка Георгиева, Пламен Глогов, Радостина Ангелова, Росица Грънчарова, Светослав Григоров, Севделин Порчев, Северина Самоковлийска, Стефан Кръстев, Христо Мандев, Цветан Войнов